IKC Willem Alexander in Aldlân, Leeuwarden

Welkom op de website van IKC Willem Alexander. Deze website is bedoeld voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij ons naar school gaan, de leerlingen zelf, voor eventuele nieuwe ouders en belangstellenden.

 ‘Talentontwikkeling in krachtige leeromgeving’ 

Op onze school is veel aandacht voor wetenschap en techniek, spel/beweging en creativiteit in onze atelierlessen. Veiligheid en je geaccepteerd voelen, dat kenmerkt IKC Willem Alexander in Aldlân. We zijn een christelijke basisschool. Wij dragen normen en waarden over vanuit een Bijbels perspectief. Ouders /verzorgers en kinderen met een andere achtergrond zijn welkom als zij onze uitgangspunten respecteren. We hanteren een pestprotocol: "De Kanjertraining", waarin zelfvertrouwen en loyaliteit centraal staan, deze passen we toe in alle groepen.

Op deze website kunt u meer lezen over onze school.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u een kijkje komen nemen op onze prachtige school?
U bent van harte welkom. We vertellen graag meer.

Team IKC Willem Alexander.