Contact school en ouders

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school heeft voor ons een hoge prioriteit. Tenslotte brengt uw kind een flinke periode van zijn of haar jonge leven bij ons door. Het hele jaar door zijn er diverse momenten waarop wij graag laten zien waarmee uw kind bezig is geweest. Uitgangspunt voor contact tussen school en ouders/verzorgers is dat de ontwikkeling van uw kind voorop staat.

OuderApp Social Schools

Wij houden u graag op de hoogte van belangrijke en leuke schoolzaken en versturen alle informatie (mededelingen, uitnodiging tien-minuten gesprek en nieuwsbrieven) digitaal naar ouders. Zo kunnen briefjes niet kwijtraken. Dit doen wij via de Social Schools App.  Social Schools is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld.

Hier kunt u in de agenda ook alle belangrijke data vinden. Tevens staan deze data ook op de website.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt regelmatig gemaakt en verstuurt naar de emailadressen van de ouders en via de Social Schoolsapp. Deze nieuwsbrief staat vol met belangrijke berichten, mededelingen, verslagen van gehouden activiteiten en een agenda voor de komende maand. U kunt de nieuwsbrieven ook digitaal vinden op onze website.

Informatieavond

Vrijwel direct aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden in alle groepen. U maakt dan kennis met de leerkracht(en) van uw kind en u krijgt informatie over de werkwijze in de groep. Ook wordt er informatie gegeven over activiteiten op school die buiten de lesuren plaatsvinden.

Tien-minuten-gesprekken

Tweemaal per jaar houden we tien-minuten-gesprekken. De leerkracht bespreekt met u (en uw kind vanaf groep 4) de vorderingen van uw kind. Ook kunt u dan het schriftelijke werk inzien. Natuurlijk is iedere leerkracht altijd bereid om u na schooltijd te woord te staan. Voor schooltijd geldt: graag beperken tot een korte mededeling, na schooltijd is het prettig wanneer u van te voren een afspraak maakt. Ook leerkrachten kunnen ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek onder of na schooltijd.

Rapportage

Alle leerlingen bij ons op school worden volgens een toets-kalender getoetst. De resultaten van deze toetsen worden tijdens de contactavonden met de ouders/verzorgers besproken. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de overdracht naar de volgende groep.

Alle kinderen krijgen vanaf groep 2 tweemaal per jaar, in februari en juni, een rapport. De leerlingen van groep 1 krijgen voordat ze naar groep 2 gaan één rapport. In het rapport worden aan de hand van cijfers en/of woorden de vorderingen van de leerling aangegeven. Ouders/verzorgers die vragen of opmerkingen hebben over het rapport, zijn altijd welkom voor een gesprek. Voor groep 8 is er in april de ‘IEP’ eindtoets.

Wanneer uw kind de school verlaat, ontvangt de nieuwe school een onderwijskundig rapport over uw kind en een overzicht van de gebruikte methodes en het behaalde niveau.

Weekplanning

Vanaf groep 3 ontvangt u iedere week een weekplanning van de leerkracht via Social Schools. Hierin staat wat er in de komende week in de groep aan bod komt en alle handige informatie.