Onze missie

 

IKC Willem Alexander is een christelijke basisschool. Dat beperkt zich niet tot een vak op het lesrooster. Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij er zijn voor de kinderen. We zijn zo een school voor ontmoeting en inspiratie. Ontmoeting met elkaar en een ontmoeting tussen de belevingswereld van het kind en de wereld van de bijbel. De eigen levenservaringen helpen begrijpen waar het om gaat. Met oprechte aandacht willen we van elkaar leren en voor elkaar betekenisvol zijn. Zo ontwikkelen kinderen een eigen en open kijk op het leven. En ze ontwikkelen een manier van verantwoordelijk omgaan met zichzelf, elkaar en de leefomgeving.

Wij dragen normen en waarden over vanuit een christelijk perspectief. De wijze waarop we hiermee omgaan is gekoppeld aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Op school bieden wij het christelijk onderwijs aan met het gebruik van bijbel- en spiegelverhalen. Via nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van het thema en de verhalen die verteld worden.

Ouders/verzorgers en kinderen met een andere achtergrond zijn uiteraard welkom, mits zij onze uitgangspunten respecteren en meedoen aan het aangeboden lesprogramma. Wij vertellen op school ook over andere culturen en het kan ook leerzaam zijn als een kind iets over gebruiken vanuit een andere cultuur vertelt. Dit versterkt het wederzijds respect.