Onze missie

De Willem Alexanderschool is een christelijke basisschool. Dat beperkt zich niet tot een vak op het lesrooster. Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij er zijn voor de kinderen. Wij zien het als onze opdracht om duidelijk gestalte te geven aan een veilige en uitdagende werk- en leefomgeving, met respect voor elkaar en de natuur om ons heen.

Wij dragen normen en waarden over vanuit een Bijbels perspectief. De wijze waarop we hiermee omgaan is gekoppeld aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Op school bieden wij het Bijbels Onderwijs aan met het gebruik van Kinderbijbels in de onderbouw en de methode Kind Op Maandag in de bovenbouw. Via de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van het thema en de verhalen die verteld worden.

Natuurlijk zijn ouders/verzorgers en kinderen met een andere achtergrond ook welkom, mits zij onze uitgangspunten respecteren. Dat betekent dat de christelijke vieringen voor alle kinderen verplicht zijn. Vanuit onze pedagogische visie op de ontwikkeling van uw kind(eren), verwachten wij dat u, als verantwoordelijke persoon, hieraan meewerkt.