Een leerling aanmelden

Aanmeldingsprocedure 4-jarigen

Een belangrijk en spannend moment: uw kind mag (binnenkort) naar de basisschool. U wilt een goede basisschool voor uw kind. Een school die past bij uw kind en uw visie op goed onderwijs. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is het van belang om goed geïnformeerd te zijn. Om onze school beter te leren kennen bent u altijd welkom voor een oriënterend gesprek. Dit is een gesprek tussen de ouder(s) en de (adjunct) directeur. Er wordt dan informatie uitgewisseld over de school en u vertelt in hoofdlijnen iets over uw kind. Dit gesprek wordt afgesloten met een rondleiding door onze school.

U kunt een gesprek aanvragen via de website van onze school in het menu “contact”. Hier kunt u het contactformulier invullen. Daarna neemt de school contact met u op. U mag natuurlijk ook met school bellen. 

Inschrijfformulier

U kunt uw kind na dit gesprek aanmelden via het inschrijfformulier, te verkrijgen bij de directeur. Als u het inschrijfformulier heeft ondertekend en ingeleverd (en er verder geen specifieke omstandigheden een rol spelen) wordt uw kind ingeschreven. Uw kind kan ruim voor de vierde verjaardag worden aangemeld. Voor nieuwe gezinnen geldt: graag een jaar tot een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Voor een volgend kind is 6 maanden van te voren vroeg genoeg. Voor de opgave van een volgend kind kunt u ook een afspraak maken met de directeur.

Entreeformulier

Naast het inschrijfformulier moet u ook een entreeformulier invullen. Dit formulier kunt u samen met het inschrijfformulier op school krijgen en invullen. Daarna kunt u deze formulieren beide opsturen of inleveren op school. Na inlevering van deze formulieren bij de administratie of de directie van school, krijgt u een bevestiging van inschrijving.

Wennen in de groep

De kinderen mogen van tevoren 2 keer in de groep meedraaien, de zogenaamde 'wenmomenten'. De leerkracht van groep 1 neemt hierover contact op met u, als ouder(s), ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt. Zij maken dan ook een afspraak over de data waarop de kleuters het beste kunnen kennismaken in hun groep. Na de vierde verjaardag komt uw zoon of dochter officieel op school.

Het is voor de school vanzelfsprekend dat de aandacht naar het onderwijs voor uw kind uit gaat. Dat betekent dat uw kind zindelijk moet zijn.