Een leerling aanmelden

Aanmelding vierjarigen
Wanneer uw kind vier jaar is geworden, mag het naar de basisschool. Ze zijn van harte welkom op IKC Willem Alexander! Uw kind kan ruim voor de vierde verjaardag worden aangemeld. U kunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek of een rondleiding. Als u kiest voor onze school is er altijd een intake/kennismakingsgesprek. U krijgt dan vervolgens het inschrijfformulier.  De kinderen mogen van tevoren in de groep meedraaien om te wennen. Bij specifieke omstandigheden gaan we altijd samen met jullie als ouders op zoek naar een passend aanbod voor uw kind.

Het is voor de school vanzelfsprekend dat de aandacht naar het onderwijs voor uw kind uit gaat. Dat betekent dat uw kind zindelijk moet zijn.

Aanmelding van overige leerlingen
Kinderen die van een andere school afkomstig zijn, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, kunnen uiteraard ook op IKC Willem Alexander worden ingeschreven. We hanteren een vergelijkbare aanmeldprocedure. Voor kinderen die worden aangemeld in verband met bijzondere omstandigheden op een andere school geldt een protocol zoals overeengekomen tussen de verschillende scholen in de regio. Eerst vindt er een gesprek plaats met de directeur aangevuld met kwaliteitscoördinator. We nemen altijd contact op met de vorige school. Dan volgt een bestudering van het onderwijskundige rapport en (indien van toepassing) het ondersteuningsdossier. Voor kinderen die instromen in groep 3 of hoger organiseren we soms een individueel werkmoment, zodat we een goed passend aanbod kunnen inschatten. Blijkt dat we de leerling voldoende (passende) ondersteuning kunnen geven, dan wordt de leerling toegelaten en ingeschreven.