Verslagen MR vergadering

U kunt hieronder de verslagen van de MR vergadering lezen:

MR vergadering 23-11-2024

MR notulen 28-6-2024

MR vergadering 31-5-2023

MR vergadering 1-2-2023

MR vergadering 23-11-2022