Team

Samenstelling van het team:

Ons team bestaat uit mensen met de volgende functies en taken:

 • Directeur en Adjunct-directeur: zij zijn eindverantwoordelijk voor algemene schoolzaken.
 • Managementteam: bestaat uit de directie, IB-ers en coördinatoren onder- en bovenbouw
 • Kwaliteitscoördinator onder- en bovenbouw: organiseert en coördineert de speciale zorg van kinderen die dat nodig hebben.
 • Coördinatoren onderbouw en bovenbouw: zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bouw.
 • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep.
 • Gedragsspecialist: organiseert, adviseert, ondersteunt collega’s bij het omgaan met leerlingen met extra zorg.
 • ICT-coördinator: organiseert, adviseert, ondersteunt collega’s en directie en coördineert van alles wat op school te maken heeft met het gebruik van computers, tablets, chromebooks en ICT vaardigheden.
 • Taalcoördinator: verantwoordelijk voor alles wat met taal te maken heeft, zoals het organiseren en coördineren van de woordenschatontwikkeling, taal en het taalbeleidsplan.
 • Rekencoördinator: verantwoordelijk voor alles wat met rekenen te maken heeft, zoals het bewaken en bevorderen van het rekenonderwijs.
 • Dyslexiecoördinator: Regelt alles omtrent dyslectische leerlingen.
 • Techniekcoördinator: verantwoordelijk voor het techniekbeleid en de uitvoering daarvan in onze school.
 • Cultuurcoördinator: verantwoordelijk voor het cultuurbeleid.
 • Cultuurcoach: Verbonden aan Kunstkade en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid. 
 • Atelier Pedagoog: vakleerkracht cultuur en educatie /creatieve vorming
 • Vakleerkracht gymnastiek: Geeft gymlessen en zorgt voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Voert het sportbeleid uit samen met het beweegteam van de CIOS-studenten.

Johan Meesters

Directeur

Carla de Boer

Adjunct directeur en kwaliteitscoördinator

Anna Swarts

Leerkracht groep 1d

Martine van der Schuur

Leerkracht groep 1c

Esther Kant

Leerkracht groep 1a/2a

Sjoukje Oost

Leerkracht groep 1a/2a

Lisa Snoek

Leerkracht groep 1b/2b en 1d

Maria van Twist

Leerkracht groep 1b/2b

Marieke Brouwer

Leerkracht groep 3a Onderbouwcoördinator

Brecht Moerings

Leerkracht groep 3a en 4b

Laura van Dijk

Leerkracht groep 3b

Annelies Hoekman

Leerkracht groep 3b en 8a

Marjolein Fekkes

Leerkracht groep 4a

Suzanne Yska

Leerkracht groep 4a en 6 Bovenbouw coördinator

Hanneke Hibma

Leerkracht groep 4b

Annarein Dijkhuis

Leerkracht groep 5 Taalcoördinator

Hella de Vries

Leerkracht groep 5

Wiebe Bakker

Leerkracht groep 6

Joost Koopmans

Leerkracht groep 7a

Miranda Kooiker

Leerkracht groep 7b/8b

Ilse Postma

Leerkracht groep 7b/8b

Menne Pieter Brouwer

Leerkracht groep 8a en kwaliteitscoördinator

Wies Vegter

ICT coördinator

Marjan Wiersma

Onderwijsassistent

Lennart Adema

Vakleerkracht Gymnastiek

Sabine de Jong

Vakleerkracht Cultuur Educatie

Astrid Bakker

Administratie

Nedzad Mujkié

Conciërge