Schoolgids

Scholen kunnen erg verschillend zijn. U wilt als ouders natuurlijk die basisschool kiezen die het beste past bij dat wat u voor uw kind belangrijk vindt. Om als ouder een goede keuze te kunnen maken heeft u informatie nodig over de uitgangspunten, werkwijzen en sfeer van de school en die vindt u beschreven in onze schoolgids. In de schoolgids staat alle informatie over onze school in één document. Onze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het schoolteam, de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en het schoolbestuur.

U kunt onze schoolgids hier downloaden.